Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 Gdańskarrow

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
mail

Gdańsk, woj. pomorskie


ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

telefon

tel.: 58 555 83 80, 506 474 217

fax.: 58 550 78 80

zobacz na mapie »

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Ekonomia on-line!     Ekonomia on-line!                  

Cena za semestr od 2200 od od od

Finanse i Rachunkowość on-line!     Finanse i Rachunkowość on-line!                  

Cena za semestr od 2200 od od od

Architektura       Architektura   Architektura       Architektura   Architektura

Cena za semestr od od 3200 od od 3200

Architektura Krajobrazu       Architektura Krajobrazu   Architektura Krajobrazu            

Cena za semestr od od 2950 od od

Architektura Wnętrz Architektura Wnętrz   Architektura Wnętrz                  

Cena za semestr od 3800 od od od

Business and Languages Business and Languages   Business and Languages                  

Cena za semestr od 2700 od od od

Ekonomia Ekonomia   Ekonomia                  

Cena za semestr od 2200 od od od

Europeistyka Europeistyka   Europeistyka                  

Cena za semestr od 1800 od od od

Finance and Accounting ACCA Accreditation                       Finance and Accounting ACCA Accreditation

Cena za semestr od od od od 3750

Finanse i Rachunkowość Finanse i Rachunkowość   Finanse i Rachunkowość             Finanse i Rachunkowość   Finanse i Rachunkowość

Cena za semestr od 2200 od od od 2200

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji       Zarządzanie i Inżynieria Produkcji   Zarządzanie i Inżynieria Produkcji            

Cena za semestr od od 2200 od od

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

O Uczelni

Uczelnie.pl

Przygotowując naszą ofertę z informacjami o studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, braliśmy pod uwagę, analizy zawarte w Raporcie Komisji Europejskiej „Europa 2020”.

Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię i europeistykę a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz oraz architekturę.

Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk
rektor

LOKALIZACJA UCZELNI

 

Misja i strategia Sopockiej Szkoły Wyższej


Misją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą.

W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

 • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
 • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
 • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
 • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

 • Strategia uczelni przewiduje sprawną i efektywną jej organizację, która powinna doprowadzić do uzyskania zakładanych przez uczelnię mierzalnych efektów jej działania:

 • wzrostu liczby dobrze wykształconych absolwentów, gotowych do podjęcia pracy lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej w każdym miejscu na świecie,
 • wzrostu liczby prowadzonych badań naukowych na bazie różnorodnych modeli finansowania np. granty badawcze, partnerstwo publiczno-prywatne, środki Unii Europejskiej,
 • rozszerzenia współpracy międzynarodowej,
 • rozszerzenia współpracy z praktyką gospodarczą,
 • zapewnienie możliwości kontynuacji nauki absolwentom uczelni na drugim stopniu kształcenia,
 • zapewnienie absolwentom uczelni możliwości permanentnego kształcenia poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim,
 • poprawa infrastruktury dydaktycznej poprzez utworzenie pracowni specjalistycznych oraz dodatkowych powierzchni dydaktycznych,
 • rozbudowanie platformy e-learningowej dla potrzeb studiów, kursów i szkoleń.
 • LOKALIZACJA UCZELNI

   

  BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)


  Pierwsze tego typu studia w Polsce!

 • studia I STOPNIA wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych,
 • kierunek na międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej,
 • połączenie studiów biznesowo-ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków obcych,
 • 50% programu studiów stanowią języki obce
 • GWARANTOWANA praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych,
 • program studiów przygotowany z praktykami biznesu,
 • absolwent Business and Languages będzie doskonale przygotowany  do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w korporacjach międzynarodowych
 • absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni
 • LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Stypendia w SSW

  Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:
 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe,artystyczne
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

 • Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie: www.ssw-sopot.pl
  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  Zasady rekrutacji


  Zasady rekrutacji dla studiów I stopnia (studia inżynierskie i studia licencjackie) oraz II stopnia (studia magisterskie)

  Terminy rekrutacji:

 • na semestr zimowy: 06.05. – 30.10.
 • na semestr letni: 02.01. – 15.02.

 • Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) przeprowadza rekrutację dwa razy w każdym roku akademickim. Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku (kalendarzowego). Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (październik-pierwsza połowa lutego) i drugiego, letniego (druga połowa lutego-czerwiec, wakacje, wrzesień).

  Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie (na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i na Wydziale Architektury) oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach. W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Europeistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) . W Chojnicach dokonujemy rekrutacji tylko na studia niestacjonarne, na kierunki: Ekonomia i Europeistyka.

  Dokumenty rekrutacyjne Kandydat składa następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia – magisterskie)
 • dowód osobisty do wglądu w biurze rekrutacji
 • 3 fotografie zgodne z wymogami do dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej (w przypadku dokonania
 • opłaty wpisowej na konto uczelni)
 • opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi
 • umowa o studiowanie (2 egzemplarze)
 • załącznik nr 1 – opłaty za studia w Sopockiej Szkole Wyższej (2 egzemplarze)
 • załącznik nr 2 – deklaracja wyboru kierunku i sposobu płatności (2 egzemplarze)
 • ankieta osobowa

 • Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność podpisanej umowy za wyjątkiem studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz oraz kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) oraz studiów II stopnia na kierunku Architektura.

  LOKALIZACJA UCZELNI

   

  arrow_left Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) arrow_right

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr

  Studiuj Informatykę w WST w Katowicach! - tylko 1300 zł za 1 semestr
  Dla pierwszych 20 osób, które chcą zapisać się na studia Informatyka w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przygotowaliśmy specjalną promocję - tylko 1300 zł za pierwszy semestr. Szczegóły w regulaminie "Bądź szybszy zyskaj więcej".

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

  Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
  Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Interview – Przygotuj się!

  Interview – Przygotuj się!

  Rozmowa kwalifikacyjna, zwana także interview, to najczęściej ostatni et ...

  więcej

  Studia w Szwecji

  Studia w Szwecji

  Szwecja, kraj innowacji, oferuje młodym ludziom z całej UE możliwość podj ...

  więcej

  FCE, czyli zrób pierwszy angielski krok

  FCE, czyli zrób pierwszy angielski krok

  W mobilnym świecie bez granic znajomość języków obcych, a przede wszy ...

  więcej

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  formularz kontaktowy