Uczelnie facebook Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT - uczelnie, studia I i II stopnia - wydziały i kierunki

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

54-239 Wrocław

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Automatyka i robotyka
Cena za semestr od od 2040zł od od
Bioinformatyka
Cena za semestr od od 2040zł od od
Computer Science
Cena za semestr od od 4050zł od od
Informatyka - studia I stopnia
Cena za semestr od 2550zł od 2550zł od od
Informatyka - studia II stopnia
Cena za semestr od od od od 2460zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Dlaczego warto u nas studiować


We Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej "HORYZONT" prowadzone są studia wyższe na kierunkach:

 • Bioinformatyka – studia I stopnia (inżynierskie)
 • Automatyka i Robotyka – studia I stopnia (inżynierskie)
 • Informatyka – studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) - Nowość!!! Studia w języku angielskim

 • Uczelnia startuje w wielu konkursach o pozyskanie funduszy unijnych oraz krajowych, często z pozytywnym skutkiem. Efektem tego są obniżone koszty studiów dla studentów.

  Uczelnia posiada dobrze wyposażone pracownie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

  Do pracowni tych należą m.in.: pracownia robotyki, pracownia zaawansowanych obliczeń komputerowych, pracownie programowania i baz danych, pracownie zaawansowanych technologii sieciowych, pracownie Cisco i Cisco Security, pracownia filmów, pracownie grafiki 3D).

  Oprogramowanie to m.in.: Orcle, MS SQL Serwer, MySQL, Eclipse, MS Visual Studio, Git, MS Visio, MS Project, Maple, Matlab, Adobe Creative Suite, 3ds Max, CAD.

  Uczelnia prowadzi lokalną Akademię Cisco.

  Jest to jedyna uczelnia w Europie, która ma uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych kursów Fluke Networks.

  Na terenie uczelni istnieje bezprzewodowy internet.

  Dla studentów Informatyki, którzy mają problemy z matematyki są organizowane kursy wyrównawcze matematyki, pozwalające im uzupełnić braki ze szkoły średniej.

  Studenci mają możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus+ do takich krajów jak: Dania, Bułgaria, Łotwa, Rumunia, Portugalia, Niemcy, Hiszpania, Francja.

   

  Założyciel

  Założycielem Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "HORYZONT"jest Fundacja Edukacji Europejskiej.

   

  INFORMATICS - STUDIES IN ENGLISH

  WWSIS „Horyzont" offers cutting-edge undergraduate studies (B.Sc./B.Eng.) in English. Currently, you can study Informatics with English as the language of instruction. All the lectures, classes and workshops are taught in English by renowned Polish and international experts in the field. Studies in the English language open many windows, providing you with countless professional opportunities. English is a lingua franca for IT experts and computer scientists all over the world. A graduate of such studies is considered a welcome asset by international companies in Poland and abroad. Studying in English also gives you an excellent opportunity to make international contacts and to get to know people from different cultural backgrounds (e.g. from India, China, Canada, or Eastern Europe). So, if you want to study in a truly international environment, go for Informatics in English!

  You may also want to take into account the fact that our programs are really price-competitive in comparison with similar offers in Western Europe or the USA.

  The tuition fee is only 675 Zloty per month. In other words, you can really get your money`s worth studying Informatics in English at WWSIS "Horyzont".

  In addition, you can also benefit from our special offer – studying a second major for only 50% of the tuition fee! Every new student enrolling in a program, or already enrolled in the programs of Informatics, Automation and Robotics, or Bioinformatics, who decides to study a second major will pay only 50% of the standard fee.

  For further details please go to: www.horyzont.eu/en/school/studies-in-english

   

  BIOINFORMATYKA – studia inżynierskie

  Bioinformatyka

  W związku z dużym zainteresowaniem bioinformatyką wśród kandydatów na studia i ogromnym zapotrzebowaniem na rynku pracy wśród specjalistów z tej dziedziny Władze Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zdecydowały się na uruchomienie przyszłościowego kierunku, jakim jest Bioinformatyka.

  W ramach kierunku Bioinformatyka (studia I stopnia, inżynierskie) można studiować na jednej z dwóch specjalności:

  Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce - specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

  Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych - specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

   

  Automatyka i robotyka – studia inżynierskie


  7 semestrów studia stacjonarne i 8 semestrów studia niestacjonarne. Kończyć się będą złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej umożliwi studentom kształcenie na pierwszym stopniu studiów Automatyki i robotyki w zakresie specjalności, tj.:

  Sterowanie procesami technologicznyminowa specjalność
  Celem specjalności jest zapoznanie studentów z matematycznym modelowaniem procesów, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, analizą systemową oraz metodami syntezy sterowania optymalnego. Specjalność bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach realizowanych na komputerach oraz przy wykorzystaniu specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych.

  Roboty mobilne
  Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do m.in. analizowania kinematyki i dynamiki robotów, obsługi, programowania i eksploatacji robotów mobilnych i usługowych oraz wykorzystania i wizualizacji danych sensorycznych.

  Technologie informacyjne w automatyce
  Specjalność ta przygotuje absolwenta do stosowania technologii informacyjnych w automatyce w tym m.in. komputerowego sterowania procesami technologicznymi, akwizycji danych pomiarowych, projektowania i stosowania systemów autonomicznych, wizualizacji danych sensorycznych, programowania sterowników i paneli operatorskich, zastosowania pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki, budowy sieci przemysłowych z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS.

  Absolwent będzie twórczym projektantem rozwiązań i systemów w obszarze automatyki, robotyki oraz informatyki przemysłowej. Studia inżynierskie dadzą absolwentowi wiedzę dotyczącą zagadnień z automatyki i robotyki: analizy sygnałów, sterowania i regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, technologii sieciowych w automatyce. Absolwent będzie posiadał znajomość systemów dynamicznych, kinematyki robotów, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych oraz kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania. Będzie potrafił rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej oraz prostych systemów zrobotyzowanych. W trakcie studiów nabędzie umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i językiem specjalistycznym z obszaru automatyki i robotyki.

  Nasz Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w tym: elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz innych przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki.

  Absolwent otrzyma tytuł inżyniera Automatyki i Robotyki oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na przedmiotowym kierunku.

   

  Informatyka za pół ceny

  OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA NA KIERUNKU INFORMATYKA DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

  Posiadasz informatyczne doświadczenie zawodowe, ale brakuje ci dyplomu z Informatyki?

  W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego?

  W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – posiadasz tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia?

  lub posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich?

  Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak - możesz skrócić swoje studia nawet o połowę lub zmniejszyć ich intensywność o 50 %, płacąc czesne niższe o połowę. Pogodzenie studiów z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi ułatwia indywidualna organizacja studiów.

   

  Nauka


  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” prowadzi studia na kierunkach:

  Bioinformatyka

 • Metody wirtualnej rzeczywistości w Bioinformatyce
 • Analiza i przetwarzanie danych biologicznych

 • Automatyka i Robotyka
 • Sterowanie procesami technologicznymi
 • Roboty mobilne
 • Technologie informacyjne w automatyce

 • Informatyka - studia inżynierskie oraz licencjackie:
  Nowość!!! Studia także w języku angielskim
 • Programowanie bioinformatyczne
 • Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci – nowa specjalność współfinansowana z EFS
 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Bazy Danych
 • Informatyka w Logistyce
 • Technologie Informacyjne w Automatyce i Robotyce
 • Tester Oprogramowania
 • Programowanie Gier Komputerowych
 • Zarządzanie Projektami IT
 • Programowanie Urządzeń Mobilnych

 • Informatyka – studia magisterskie uzupełniające:
 • Grafika komputerowa
 • Sieci komputerowe i systemy teleinformatyczne
 • Programowanie

 • Informatyka – studia podyplomowe

   

  Rekrutacja

  Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Dziekanacie WWSIS „Horyzont”
  przy ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28), 54-239 Wrocław
  tel./fax 71 79 91 937
  e-mail: dziekanat@horyzont.eu

  Zgłoszenia można również wysyłać on-line: www.horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja-on-line

  Jak dojechać?

   

  Wydarzenia

  ŚWIĘTO WWSIS

  Święto WWSIS połączone z dniami otwartymi odbywa się corocznie w czerwcu. Uroczystość inauguruje wykład w Auli, później odbywają się różne konkurencje sportowe, w których walczą pracownicy Uczelni przeciwko studentom. Później odbywa się piknik z pieczonymi kiełbaskami (zobacz „Galeria zdjęć”).

   

  kierunki studiów – artykuły

  Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

  Zamknij